Pomanjkanje spanja slabo vpliva na vas!

Pomanjkanje spanca vpliva na razpoloženje in sposobnost uravnavanja čustev. Kronično pomanjkanje spanja lahko tudi pripelje do zdravstvenih težav.

Zanima me več

Nagovor

Urejeno spanje je osnovna človekova potreba, saj človek vsak dan potrebuje zadostno dolžino neprekinjenega in dovolj globokega spanja. Če zadostimo potrebi po spanju, bomo poskrbeli za boljšo kakovost življenja v vseh starostnih obdobjih.


Pogosto se soočamo s pomanjkanjem spanja, saj moramo zaradi obveznosti vstajati zgodaj, zvečer pa pogosto prepozno ležemo k počitku.


Pred vami je pripomoček, s katerim boste lahko izvedeli več o zdravih spalnih navadah, spoznali spalne navade v skupini, če boste želeli pa preizkusili še, kako pomanjkanje spanja vpliva na vaš spomin, koncentracijo in motorične sposobnosti pa lahko opravite večdnevno samostojno testiranje.


Inovacija

Ne glede na to, kdo, smo, kje in kako živimo, kaj delamo …, vsi imamo fiziološke potrebe. Spanje je osnovna fiziološka potreba človeka, tako kot potreba po hrani, vodi, kisiku ... V sodobnem svetu spimo vse manj. Ne samo aktivni odrasli, tudi mladostniki in celo otroci spijo premalo. Poleg zdrave prehrane in redne telesne aktivnosti je spanje ključen dejavnik za ohranjanje in krepitev zdravja.


Menimo, da družba o pomenu spanja ve premalo. Odločili smo se, da bomo s svojo inovacijo prispevali k izboljšanju stanja na tem področju. Raziskava, ki smo jo naredili med mladostniki na dveh šolah (SŠ Zagorje in Gimnazija Litija), je pokazala, da mladostniki spijo premalo (glede na priporočila somnološke stroke). Sklepamo, da ustrezne informacije mladostnikov ne dosežejo tudi zaradi načina podajanja.


V odrasli dobi je težko spreminjati navade, hkrati se posledice pomanjkanja spanja kopičijo. To bo vplivalo na delovno učinkovitost (koncentracija, ustvarjalnost, inovativnost …), več bo odsotnosti z delovnega mesta (utrujenost, izgorelost … ) in bolniških staležev zaradi stanj, ki jih je pomanjkanje spanja povzročilo ali poslabšalo.


Z inovacijo želimo osveščati mladostnika in odrasle o pomenu in vplivu kakovostnega spanja v življenju. V ta namen smo razvili spletno aplikacijo. Z njo spoznavajo svoje navade, ugotovijo, kakšna so priporočila, opravijo kratek test in preverijo, kako pomanjkanje spanja vpliva na spomin, koncentracijo in motorične sposobnost.

Ali ste pogosto utrujeni?

Rešite naše vprašalnike in se prepričajte ali imate dobre spalne navade.

© Spalko 2022